نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی آبــادان - اختتامیه

231

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان - مراسم اختتامیه و اهدای کاپ و مدال های قهرمانان