آموزش لهجه فرانسوی : صحبت کردن مانند یک فرانسوی...

351

در این دوره آموزشی صحبت کردن به زبان فرانسه و با لهجه خود فرانسوی ها را یاد گرفته و در عمل تمرین خواهید کرد. عنوان اصلی : Mastering the French pronunciation - Speak li... دانلود نسخه کامل این آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=98777

farinmedia
farinmedia 182 دنبال کننده