«چهل سال انقلاب به روایت «خبرجنوب

162

این روزها عطر چهل سالگی انقلاب د ر موسسه نشریات بین المللی «خبر» هم پیچید ه است. حال و هوای ساختمان «خبر جنوبی ها» د ر خیابان هد ایت شرقیِ شیراز، بوی گل و سوسن می د هد . بوی انقلاب و تمام اتفاقاتِ تلخ و شیرینش.

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین