طبیعت روستای درکی در اورامانات کردستان

3,392

لاله های واژگون در طبیعت بکر کردستان. اینجا روستای دَرَکی واقع در اورامانات کردستان است