اسلاید شو ( شبهای کیش )

175

کاری از سامان ترابی این اسلاید شو به سفارش دوست عزیزم ماهان پوریان میباشد

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...