سيبويه مردی از دیار ایران و اصالتا اهل شیراز که برای زبان عربی قواعد نوشت!

222
محمدجواد
محمدجواد 460 دنبال‌ کننده

سيبويه مردی از دیار ایران و اصالتا اهل شیراز که برای زبان عربی قواعد نوشت!عرب ها مدیون ایرانی ها بدون ما زبانشان حتی قاعده نداشت.

محمدجواد
محمدجواد 460 دنبال کننده