گل اول منچسترسیتی به تاتنهام توسط استرلینگ

40

گل اول منچسترسیتی توسط استرلینگ در دقیقه۱۹