خلاصه بازی فوتبال بین مراکش 1 - ساحل عاج 0

351

خلاصه بازی مراکش و ساحل عاج که با گل دقیقه 23 نصیری به نفع مراکش تمام شد.

ورزش روز
ورزش روز 45 دنبال کننده