معجزه نقاشی با شن در عصرجدید

15,947

روایت جادو و اکسیرِ "امید" برای شکست سرطان در کودکان مبتلا؛ پرنده خوش‌خبرِ سلامتی، همین نزدیکی‌هاست... فاطمه عبادی؛ سومین اجرای برنامه چهاردهم از دور دوم

مسابقه عصرجدید
مسابقه عصرجدید 1.4 هزار دنبال کننده