جمعه آخرین روز از نوزدهمین جشنواره غذای خیریه رعد

415
415 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

جمعه آخرین روز از نوزدهمین جشنواره غذای خیریه رعد برای اولین بار از ناهار منتظرتونیم ١٥ اردیبهشت | ساعت ١١ تا ٢٣ شهرك غرب|هرمزان|پیروزان جنوبی|پلاك ٧٤