ویران شدن بازیکنان توسط زیدان

702

زین الدین زیدان در دوران بازیگری خود تکنیکی منحصر به فرد داشت. نگاهی داریم به ویران شدن بازیکنان بزرگ مقابل حرکات خاص زیدان.