بر اساس تحقیقات جامعه پژوهان مردان ضعیف ترین موجودند

16,224

مردان ، مظلوم ترین و بی چاره ترین موجودان کره زمین هستند بر اساس یک سند علمی میگم ...

حسن ریوندی Hasan Reyvandi
حسن ریوندی Hasan Reyvandi 20.7 هزار دنبال کننده