آموزش دوخت " شکوفه روبانی" - شیراز

492

آموزش درست کردن و دوخت شکوفه روبانی بر روی مانتو در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.