تریلر زمان انتشار بازی واقعیت مجازی Vacation Simulator

220

بازی واقعیت مجازی Vacation Simulator هم اکنون بر روی استیم در دسترس قرار دارد.