مصاحبه مردمی/ حجابم انتخابه!!!

9,797

این قسمت از برنامه از نگاه مردم به بحث امر به معروف پرداخت، موضوعی که با نگاه های مختلف مردم همراه شد. شمارو به دیدن این مصاحبه جذاب به صورت اختصاصی از آپارات دعوت میکنیم. تهیه شده در شبکه خبری tvnetwork