ایران و فنلاند 4 سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

107

باید از ظرفیت های گسترده ایران و فنلاند برای توسعه روابط بهره گرفت /توافق تهران – هلسینکی برای توسعه همکاری های بانکی