۶۰ ثانیه: خداحافظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

2,061

در ۶۰ ثانیه ی یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ به تصویب ارائه ی اینترنت نامحدود و ابلاغ آن در آینده ی نزدیک و خداحافظی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این وزرات خانه می پردازیم.