مقایسه قدرت نظامی ایران و بریتانیا _ در صورت درگیری ، برنده کیست ؟ _ دیدش؟

3,133
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده