نمونه تدریس استاد نیما صالحی | معلم خصوصی در استادبانک

346
استادبانک
استادبانک 326 دنبال‌ کننده

تدریس کتاب headway قرمز، Reading، صفحات 10 و 11 | نمونه تدریس استاد نیما صالحی | معلم خصوصی در استادبانک

استادبانک
استادبانک 326 دنبال کننده