عادل فردوسی پور در کنسرت مهران مدیری

834

صفی آباد نیوز رو در اینستاگرام دنبال کنید @safiabadnews @safiabadnews ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفی آباد نیوز رسانه خبری شهر صفی آباد @safiabadnews ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ