شکست کشتی گیر بی ادب آمریکایی در چندثانیه

4,014
Fardin.Net
Fardin.Net 3.5 هزاردنبال‌ کننده

‌وقتی در برابر یک شیرمرد ایرانی بی‌ادبی کنی و دست ندی باید اینجور تنبیه بشی حریف آمریکایی آچمز شد #رحمان_عموزاد_خلیلی

Fardin.Net
Fardin.Net 3.5 هزار دنبال کننده