مرضیه برومند :آقای بهزادفراهانی باید قبول کنیم که دوران ما به سر آمده

3,639

اعتراض مرضیه برومند به انتقاد بهزاد فراهانی برای دستمزد میلیاردی نوید محمدزاده: باید قبول کنیم که دوران ما به سر آمده؛ به جای رقابت با جوانان مثل یک بزرگتر با آنها رفتار کن!

ریتم زندگی
ریتم زندگی 9.8 هزار دنبال کننده