آموزش تکنیک پا ، قسمت دوم

94

از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزش حرکت در زمین به چپ و راست پرداخته می شود. با زیرنویس فارسی