اصلانی : فدراسیون ورزش های همگانی چشم انداری را برای 10 سال بعد تصویر کرد

112

صحبت های آقای اصلانی رئیس سابق کمیته تحول فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون

لحظه
لحظه 243 دنبال کننده
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1