جشنواره صلح امید مقاومت

113

جشنواره صلح امید مقاومت همه ساله 31 شهریور ماه همزمان با روز جهانی صلح ود آغاز هفته دفاع مقدس برگزار میشود این مراسم باهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران ومرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشادبرگزارمیشود تلفن 1-66573000

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده