خلاصه بازی برزیل 3 - بولیوی صفر (کوپا آمریکا 2019)

178

خلاصه بازی برزیل 3 - بولیوی صفر (کوپا آمریکا 2019) برزیل با 2 گل فیلیپ کوتینیو و یک گل از اورتون، بولیوی را در اولین گام از کوپا آمریکا 2019 شکست داد

موج باز
موج باز 107 دنبال کننده