مولودی خوانی در شب طنز انقلاب اسلامی

623

مولودی خوانی کربلایی حسین رضاییان در پانزدهمین شب طنز انقلاب -نطنز15 20 فروردین 98-- حسینیه هنر تهران