عصبانیت ترکان از لیبرال خواندن رئیس جمهور

294
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

لیبرال خواندن رئیس‌جمهور توسط کارشناس اقتصادسیاسی، مشاور سابق رئیس‌جمهور را عصبانی کرد

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده