آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران

525

آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه تهران 31 شهریور ماه در استادیوم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد.

ایسکانیوز
ایسکانیوز 939 دنبال کننده