جی تی ای ۵ در تهران برای اندروید

660

برای دریافت رایگان این پک برای اندروید به آیدی @amirreza473 مراجعه کنید دارای زبان فارسی تابلو ها و تبلیغ ها برروی کامیون ها فارسی است دارای آهنگ های ایرانی دارای موتور و ماشین های ایرانی توجه کنید من زبان فارسی رو برای این ویدیو حذف کردم