مسیر فوتبال ایران در سال گذشته، از باخت تیم ملی به ژاپن تا انتقاد مربیان از

157

https://www.aparat.com/movafaghiat_1404 لطفا برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید ، ممنونم :-)