چرا در آمریکا انقدر تیراندازی می شود؟

91
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

مدیر دپارتمان مطالعات سیاهپوستان دانشگاه پرینستون درباره تیراندازی های اخیر در آمریکا و ریشه های فرهنگی و تاریخی این خشونت ها توضیح میدهد.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده