قسمت بیست و هفتم مستند سیاسی جمهور

203

آنچه خواهید دید: حواشی ششمین انتخابات ریاست جمهوری انتخاب مجدد علی اکبر هاشمی رفسنجانی رای اعتماد و تنفیذ حکم رسیاست جمهوری هاشمی سخنرانی مهم و ضد فساد رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ هاشمی.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…