پسر شجاعی که جان خود را در مترو تهران فدا کرد

94
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.6 هزاردنبال‌ کننده

اختیاریه ماجرای مرگ مرد شجاعی که مانع خودکشی وحشتناکی در مترو شد

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21.6 هزار دنبال کننده