حمله فیل به اتومبیل های در حال حرکت

757

فیل وارد مسیر حرکت اتومبیل ها شده و با خرطوم خود بار ماشین ها را به هم میزند

accident_metal
accident_metal 7 دنبال کننده