جام جهانی ساندا 2018 میلاد عارفی مقام و مصر

595

جام جهانی ساندا 2018 در هانژو چین وزن 90kg مردان ، میلاد عارفی مقام در مقابل حریف مصری sanda world cap 2018