پاس گل کاوه رضایی روی گل چهارم کلوب بروژ

201

پاس گل دیدنی کاوه رضایی روی گل چهارم کلوب بروژ به موناکو در لیگ قهرمانان اروپا.