ترجمه و تدبر و تفسیر قرآن سوره مبارکه نور آیه 9

36

ترجمه و توضیح آیات سوره مبارکه نور از روی متن به صورت تصویری مناسب برای فهم و حفظ کردن قرآن / ارسال سوال و پیشنهاد و آموزش احکام و قرآن در کانال اسلام ناب از شبکه اجتماعی ایتا http://eitaa.com/eslamenab