استانبول از نگاهی دیگر

1,803

نگاهی به سنت عزاداری در محله هالکالی استانبول و حضور خاص زنان در این عزاداری

فطرس دونا
فطرس دونا 36 دنبال کننده