تخریب پل بزرگ جنوا ایتالیا با مواد منفجره

582
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

تصاویری از تخریب  پل بزرگ جنوا در شمال ایتالیا با مواد منفجره

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده