نمایشگاه مدیکا آلمان

25,118

هر ساله نمایشگاه مدیکا آلمان در شهر دوسلدروف برگزار می شود.