نقص فنی در موتور هواپیمای آمریکایی

932

تصاویر دلهره آور از نقص فنی در هواپیمای آمریکایی که باعث فرود اضطراری شد.

شبکه خبری العالم
شبکه خبری العالم 1.5 هزار دنبال کننده