ترانه دلم گرفت از حمید حامى (اجراى محمد نوید)

1,139

اجراى ترانه دلم گرفت از حمید حامى / پیانو و آواز : " محمد نوید " مدرس آموزشگاه موسیقى منادى / آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨