آیا قرار است گوگل وارد عرصه ساخت تراشه شود ؟

6

بر اساس گزارش ها، گوگل در پی ساخت CPU و GPU است، زیرا سایر پردازنده های موبایل را برای دستگاه های اندرویدی خود در زمینه ی دنیای جدید مجازی و واقعیت افزوده مناسب نمی داند. عملکرد دوربین و پردازش تصویر نیز از بخش های مورد توجه گوگل هستند.

۱ ماه پیش
#