طبیعت گردی روستای صلیحاویّه

105

جمعه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۷ با همکاران ارجمند در کنار رودکارون و روستای سرسبز صلیحاویّه شهرستان شادگان بودیم. این قطعه بهشتی را به هم وطنان عزیز برای سفر پیشنهاد میدیم.

۸ ماه پیش