باقر معبودی نژاد - شهروز معنوی - نمایشگاه طلا و جواهر تهران 1397

96

باقر معبودی نژاد - ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر مشهد - نمایشگاه طلا شهروز معنوی 1397 باقر معبودی نژاد ریاست اتحادیه طلا و جواهر مشهد

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده