کلیپ آتش نشانی آتش سوزی گسترده کارگاه مبل و جلوگیری از سرایت

1,020
آتش نشانی
آتش نشانی 5 دنبال‌ کننده

آتش سوزی کارگاه مبل و جلوگیری بموقع از گسترش و سرایت به کارگاه های مجاور . شنبه 98/1/3

آتش نشانی
آتش نشانی 5 دنبال کننده