آیا اوباما از ترامپ بهتر بود ؟

1,924

عبدالله عبداللهی تحلیلگر مسائل سیاسی به این سوال پاسخ می دهد ...

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.6 هزار دنبال کننده