تنفیذ حکم ریاست جمهوری-سه جهت گیری اصلی در دولت دوازدهم

423
بچه های قلم
بچه های قلم 1.7 هزاردنبال‌ کننده

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری | سه جهت گیری اصلی در دولت دوازدهم

بچه های قلم
بچه های قلم 1.7 هزار دنبال کننده