گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در نصیراباد-هدفتان ازبرگزاری ایستگاه صلواتی ؟

180

گزارش تصویری از ایستگاه های صلواتی در سطح محله نصیراباد - باغستان - در این مصاحبه اهداف مسئولین ایستگاه های صلواتی پرسیده شده است که هدف از برگزاری ایستگاه صلواتی چیست ؟ باغستان یکی از شهرهای پیشگام در دریافت مجوز هیئت در سازمان تبلیغات اسلامی شهریار وجود حدود 210 هیئت در شهر باغستان و اغلب متمرکز در نصیراباد

مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14